Політика конфіденційності

Цей документ описує політику конфіденційності для сайту https://boosty.marketing/ (далі – Сайт) компанії Boosty Marketing. У цьому документі роз’яснюється, які види інформації можуть бути зібрані і зберігатися на Сайті, та як може використовуватися і надаватися ця інформація.
Персональні даніАвтоматизована обробка персональних даних — обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;Блокування персональних даних — тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);Знеособлення персональних даних — дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації приналежність персональних даних конкретного суб’єкта персональних даних;Обробка персональних даних — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;Користувач — будь-який відвідувач сайту https://boosty.marketing/.Сайт — сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою https://boosty.marketing/.Суб’єкт персональних даних — користувач (фізична особа), до якого відносяться персональні дані.Оператор — державний орган, муніципальний орган, юридична чи фізична особа, яка самостійно або спільно з іншими особами організують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;Персональні дані — будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно до Користувача веб-сайту https://boosty.marketing/ (суб’єкту персональних даних);Надання персональних даних — дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певного кола осіб;Поширення персональних даних — дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;Транскордонна передача персональних даних — передача персональних даних на територію іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземної фізичній або іноземній юридичній особі;Знищення персональних даних — дії, в результаті яких неможливо відновити зміст персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) внаслідок яких знищуються матеріальні носії персональних даних.
Користувачу може бути запропоновано ввести персональні дані для оформлення послуги або відправлення повідомлення через форму зворотного зв'язку на Сайті. Після заповнення форми, вважається, що відвідувач надав згоду на обробку своїх персональних та контактних даних. Компанія Boosty Marketing може зберігати інформацію про з’єднання, трафік, дату та час тривалості сесії відвідувача на Сайті. Персональні дані відвідувачів використовуються задля забезпечення обміну інформацією, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про інформацію», «Про рекламу», «Про телекомунікації», «Про підприємництво», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», НД ТЗІ 2.5-010-03 «Вимоги до захисту інформації WEB- сторінки від несанкціонованого доступу». Персональні дані відвідувачів можуть зберігатися протягом 3 років. На Сайті фіксується доменне ім’я або IP-адреса комп’ютера відвідувача, дата доступу, файли (ім’я файлу і URL), код відповіді HTTP та веб-сайт, з якого відвідувач потрапив на Сайт, кількість байт, переданих в ході сесії. При роботі Сайту використовуються файли cookie, які забезпечують підтримку функцій безпеки та їх запуск. Файли cookie також дозволяють відстежувати порушення політики конфіденційності та умови використання Сайту відвідувачами/їх пристроями. За допомогою системи Google Analytics збирається статистика про відвідування Сайту, така як сторінки, що відвідуються, кількість переглядів сторінок, інформацію, яка була завантажена, домени інтернет-провайдерів та країни походження відвідувачів, а також адреси веб-сайтів, що були відвідані до Сайту, тощо. Жодна з цих дій не пов’язана з відвідувачем особисто та вимірюється тільки у сукупності.
Автоматичний збір і використання інформаціїАвтоматично збирається і зберігається наступна інформація:●  доменне ім’я, IP-адреса, за допомогою який користувач Інтернет заходить на Сайт;●  вид браузера та операційної системи;●  дата і час відвідування Сайту;●  переглянуті сторінки;●  якщо Користувач перейшов на Сайт за посиланням з іншого сайту – адреса цього сайту.
Відомості про трафік, який проходить через мережу, електронною поштою, і активність відвідувача в мережі Інтернет на Сайті захищені відповідно до законодавства. Це означає, що співробітники компанії Boosty Marketing не можуть втручатися в таємницю телекомунікацій. Ми маємо право надати будь-яку особисту інформацію відвідувачів Сайту на вимогу правоохоронних органів, за ухвалою/рішенням суду чи в рамках інших законних процедур, або ж на іншу правомірну вимогу згідно з чинним законодавством України. Ми не несемо відповідальності за упущену вигоду, неотриманий прибуток, втрату даних, або будь-які інші збитки відвідувачів Сайту, якщо такі виникли при користуванні Сайтом. Відвідувач Сайту використовує Сайт на його власний ризик. У межах, які максимально дозволяє закон, ані Центр економічної стратегії, ані будь-яка інша сторона, яка залучена до створення, виробництва або обслуговування Сайту, не несе відповідальності за пряме, непряме або випадкове пошкодження, які будь-коли завдавалися та які були спричинені тим, що відвідувач мав доступ до Сайту, користувався ним або сподівався на нього, навіть якщо відвідувача було попереджено про можливість таких пошкоджень та втрат. Ми не гарантуємо та не стверджуємо, що використання матеріалу, який надається на Сайті, не зашкодить інтересам третіх осіб. Усі права на зміст Сайту належать Компанії Boosty Marketing або використовуються за згодою із правовласниками. Даний сайт в цілому, і окремі його елементи охороняються Законом України «Про авторське право і суміжні права», іншими актами чинного законодавства України та міжнародними договорами. Відвідувачі Сайту не повинні поширювати, змінювати, передавати, користуватися або використовувати повторно будь-яку інформацію з Сайту для будь-якої публічної або комерційної мети без письмового дозволу компанії Boosty Marketing. Відвідувачі повинні дотримуватися всіх авторських прав та інших приміток про власність на завантажені та/або копійовані матеріали. Скопійована інформація повинна містити активне гіперпосилання на Сайт. Копіювання інформації з Сайту може бути здійснено у некомерційних цілях для розміщення на сторінках відвідувача, у блогах, соціальних мережах. При роботі з сайтом відвідувачу не надаються права на інтелектуальну власність ні на сам Сайт, ні на його зміст чи на використання будь-яких елементів брендингу або логотипів Сайту. Якщо Ви відвідуєте даний Сайт, то Ви автоматично погоджуєтесь з даною ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ та її умовами. Якщо Ви не погоджуєтесь з даною ПОЛІТИКОЮ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ та її умовами, то Ви маєте залишити цей Сайт.
Забезпечення безпеки персональних данихБезпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується реалізацією правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для забезпечення вимог законодавства у сфері захисту персональних даних.
Для запобігання несанкціонованого доступу до персональних даних Оператором застосовуються такі організаційно-технічні заходи:●  обмеження складу осіб, що мають доступ до персональних даних;●  ознайомлення суб’єктів до вимог законодавства і нормативних●  документів Оператора по обробці та захисту персональних даних;●  організація обліку, зберігання та обігу носіїв інформації;●  перевірка готовності та ефективності використання засобів захисту інформації;●  розмежування доступу користувачів до інформаційних ресурсів і програмно-апаратних засобів обробки інформації;●  використання антивірусних засобів і засобів відновлення системи захисту персональних даних.  Прикінцеві положенняВсі можливі спори підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства за місцем реєстрації Оператора.
Перед зверненням до суду Користувач повинен дотримати обов’язковий досудовий порядок і направити Оператору відповідну претензію на електронну пошту .gnitekram.ytsoob%40troppus Термін відповіді на претензію складає 30 (тридцять) робочих днів.
Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень Політики будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовуваність інших положень Політики.
Оператор має право в будь-який момент змінювати дану Політику (повністю або в частині) в односторонньому порядку без попереднього узгодження з Користувачем. Всі зміни набирають чинності на наступний день після розміщення на Сайті за адресою: https://boosty.marketing/politika-konfidenciynosti
Користувач зобов’язується самостійно стежити за змінами Політики шляхом ознайомлення з актуальною редакцією.